Pedicurepraktijk Oosteinde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere  en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Oosteinde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet -en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval;

  • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pedicurepraktijk Oosteinde ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen hierover heeft kunt u contact met mij opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten ( voor -en achternaam, e-mailadres, geslacht, geboorte datum, adresgegevens, telefoonnummer)  worden door Pedicurepraktijk Oosteinde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen;

. Administratieve doeleinden;

. Afspraak maken/verzetten/annuleren;

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Oosteinde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode dat u klant bij mij bent en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

.